Tre på veien

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 310
Nødvendige brannstasjoner 1
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 1
Annen informasjon Verdi
Tungredningsbil kan erstatte Brannbil Ja
Stigebil kan erstatte Brannbil Ja
Utvidbare oppdrag Veiulykke
Tilbake