Mulige oppdrag

Oppdragsnavn Sted Gjennomsnittlig kreditt Krav
Brennende søppeldunk Busstopp 110 1 brannstasjon
Info
Containerbrann 170 1 brannstasjon
Info
Brennende bil 370 1 brannstasjon
Info
Brennende motorsykkel 340 1 brannstasjon
Info
Gressbrann 200 1 brannstasjon
Info
Brann i rom 1400 2 brannstasjoner
Info
Brennende hageskur 600 2 brannstasjoner
Info
Brennende løv 210 1 brannstasjon
Info
Søppelbrann 220 1 brannstasjon
Info
Brennende halmball 250 1 brannstasjon
Info
Brennende traktor 600 1 brannstasjon
Info
Brennende telefonkiosk 240 1 brannstasjon
Info
Tre på veien 310 1 brannstasjon
Info
Brennende lastebil 980 2 brannstasjoner
Info
Liten åkerbrann 1000 2 brannstasjoner
Info
Liten buskbrann Skog 1010 1 brannstasjon
Info
Brennende bobil 1100 2 brannstasjoner
Info
Brennende postkasse 340 1 brannstasjon
Info
Haug med kvister 700 1 brannstasjon
Info
Brennende trailer 650 1 brannstasjon
Info
Kjellerbrann 2500 3 brannstasjoner
Info
Skorsteinsbrann 2400 3 brannstasjoner
Info
Takbrann 2700 3 brannstasjoner
Info
Fettbrann 1200 3 brannstasjoner
Info
Brennende busskur Busstopp 900 3 brannstasjoner
Info
Veiulykke 1000 3 brannstasjoner
Info
Liten brann i matvarebutikk Matvarebutikk (liten) 1500 5 brannstasjoner
1 redningsstasjon
Info
Brennende garasje 1400 4 brannstasjoner
Info
Brennende maskin 2470 5 brannstasjoner
Info
Ukjent tankutslipp 5300 13 brannstasjoner
2 politistasjoner
Info
Gasslekkasje 400 1 brannstasjon
Info
Bålbrann 1310 6 brannstasjoner
Info
Brennende tresker 1200 6 brannstasjoner
Info
Liten brann i matvarebutikk Matvarebutikk (liten) 1500 5 brannstasjoner
1 redningsstasjon
Info
Brann på sykehus Sykehus 6000 10 brannstasjoner
6 redningsstasjoner
Info
Alkoholrus 1 redningsstasjon
Info
Brystsmerter 3 redningsstasjoner
Info
Akutt astma 3 redningsstasjoner
Info
Anfall 3 redningsstasjoner
Info
Feber 3 redningsstasjoner
Info
Fall 1 redningsstasjon
Info
Brann i verksted Bilverksted 6000 14 brannstasjoner
2 politistasjoner
2 redningsstasjoner
Info
Fall 1 redningsstasjon
Info
Fall 1 redningsstasjon
Info
Butikktyveri Matvarebutikk (liten) 100 1 politistasjon
Info
Butikktyveri Matvarebutikk (stor) 100 1 politistasjon
Info
Ulykke med parkert bil Matvarebutikk (liten) 120 1 politistasjon
Info
Ulykke med parkert bil Matvarebutikk (stor) 120 1 politistasjon
Info
Innbrudd Godsstasjon 150 1 politistasjon
Info
Lommetyveri Park 150 1 politistasjon
Info
Billettsniking Busstopp 120 1 politistasjon
Info
Billettsniking Trikkestopp 120 1 politistasjon
Info
Billettsniking Togstasjon (regional) 120 1 politistasjon
Info
Billettsniking Togstasjon (regional og langdistanse) 120 1 politistasjon
Info
Ulykke med parkert bil Kjøpesenter 120 1 politistasjon
Info
Slåsskamp 700 3 politistasjoner
Info
Opprør 500 2 politistasjoner
Info
Kjøkkenbrann 1000 2 brannstasjoner
Info
Dyreredning Gård 900 6 brannstasjoner
Info
Brennende sportshall Skole 2000 9 brannstasjoner
2 redningsstasjoner
Info
Støyklage 400 1 politistasjon
Info
Transitorisk iskemisk anfall (drypp) 1 redningsstasjon
Info
Ulykke med buss 1000 3 brannstasjoner
8 redningsstasjoner
Info
Kjøkkenbrann 1000 2 brannstasjoner
Info
Brann i rom 1400 2 brannstasjoner
Info
Slåsskamp 700 3 politistasjoner
Info
Stor brann i matvarebutikk Matvarebutikk (stor) 3000 8 brannstasjoner
2 politistasjoner
3 redningsstasjoner
Info
Ukjent tankutslipp 4300 13 brannstasjoner
2 politistasjoner
Info
Stor brann i matvarebutikk Matvarebutikk (stor) 3000 8 brannstasjoner
2 politistasjoner
3 redningsstasjoner
Info
Neseblødning 1 redningsstasjon
Info
Krasj med lettfly 4000 13 brannstasjoner
2 redningsstasjoner
Info
Alvorlig ulykke med buss 2000 5 brannstasjoner
2 politistasjoner
8 redningsstasjoner
Info
Delvis kollapset bygning 7300 5 brannstasjoner
3 redningsstasjoner
Info
Industribrann 4800 6 brannstasjoner
2 redningsstasjoner
Info
Hjertestans 1 redningsstasjon
Info
Pustestopp 1 redningsstasjon
Info
Motorsykkelulykke 2300 3 brannstasjoner
1 politistasjon
1 redningsstasjon
Info
Væpnet ran Matvarebutikk (liten) 1300 7 politistasjoner
Info
Bilulykke 3000 4 brannstasjoner
3 politistasjoner
3 redningsstasjoner
Info
CO-forgiftning 2300 5 brannstasjoner
2 politistasjoner
2 redningsstasjoner
Info
Fremmedlegeme 1 redningsstasjon
Info
Ryggmargskade 2 redningsstasjoner
Info
Takras 7500 5 brannstasjoner
1 politistasjon
2 redningsstasjoner
Info
Sammenrast bygning 9000 7 brannstasjoner
1 politistasjon
4 redningsstasjoner
Info
Brannskade (3. grads) 4 redningsstasjoner
Info
Hodeskade 3 redningsstasjoner
Info
Amputasjon 4 redningsstasjoner
Info
Gårdsbrann (stor) Gård 9000 13 brannstasjoner
Info
Ryggsmerter 1 redningsstasjon
Info
Brann i kafeteria Skole 1300 6 brannstasjoner
2 redningsstasjoner
Info
Klatreulykke 650 4 brannstasjoner
1 redningsstasjon
Info
Vold mot offentlig tjenesteperson Metrostasjon 750 4 politistasjoner
1 redningsstasjon
Info
Silobrann Silo 3000 8 brannstasjoner
Info
Personskade på høyspentmast 650 4 brannstasjoner
1 redningsstasjon
Info
Brann i halmballer Gård 1500 8 brannstasjoner
Info
Ransaking av bolig 750 4 politistasjoner
Info
Avsporet godstog 10000 15 brannstasjoner
3 politistasjoner
3 redningsstasjoner
Info
Avsporet godstog Trikkestopp 10000 15 brannstasjoner
3 politistasjoner
3 redningsstasjoner
Info
Avsporet godstog Togstasjon (regional og langdistanse) 10000 15 brannstasjoner
3 politistasjoner
3 redningsstasjoner
Info
Grøftredning 2500 5 brannstasjoner
1 politistasjon
3 redningsstasjoner
Info
Fange som rømmer 4000 7 politistasjoner
1 politihelikopter-stasjon
Info
Mistenkt som flykter 3000 4 politistasjoner
1 politihelikopter-stasjon
Info
Savnet person Skog 4500 6 brannstasjoner
4 politistasjoner
1 redningsstasjon
1 politihelikopter-stasjon
Info
Arrestordre 2000 2 politistasjoner
1 politihelikopter-stasjon
Info
Politibetjent nede 1500 6 politistasjoner
Info
Ransakelse av kjøretøy 1000 6 politistasjoner
Info
Liten demonstrasjon 2200 6 politistasjoner
2 redningsstasjoner
Info
Mellomstor demonstrasjon 3000 7 politistasjoner
3 redningsstasjoner
1 politihelikopter-stasjon
Info
Narkotikasalg 1500 6 politistasjoner
Info
Bensinstasjonsran Bensinstasjon 1250 8 politistasjoner
1 politihelikopter-stasjon
Info
Skudd avfyrt mot politibetjent 4100 10 politistasjoner
1 redningsstasjon
1 politihelikopter-stasjon
Info
VIP oppdrag 4000 15 politistasjoner
1 politihelikopter-stasjon
Info
Innbrudd 1250 9 politistasjoner
1 politihelikopter-stasjon
Info
Drapsforsøk 1000 9 politistasjoner
1 redningsstasjon
Info
Innbrudd på museum Museum 1000 9 politistasjoner
Info
Anafylaktisk sjokk 2 redningsstasjoner
Info
Skadet løper 1 redningsstasjon
Info
Barn forsvunnet 700 2 politistasjoner
1 redningsstasjon
Info
Deponibrann Avfallsdeponi 3500 8 brannstasjoner
Info
Ulovlig våpenbesittelse 2500 8 politistasjoner
Info
Bilulykke med dyr 1200 3 politistasjoner
3 redningsstasjoner
Info
Ødelagt vannrør 1000 3 brannstasjoner
Info
Armbrudd 3 redningsstasjoner
Info
Benbrudd 3 redningsstasjoner
Info
Dehydrert person 3 redningsstasjoner
Info
Matforgiftning 1 redningsstasjon
Info
Stråtak hytte brann 8000 13 brannstasjoner
2 redningsstasjoner
Info
Togbrann (godstog) Planovergang 2000 13 brannstasjoner
Info
Togbrann (godstog) 2000 13 brannstasjoner
Info
Togbrann (godstog) Togstasjon (regional) 2000 13 brannstasjoner
Info
Togbrann (godstog) Godsstasjon 2000 13 brannstasjoner
Info
Stor trafikkulykke i tunnel Tunnel 7000 13 brannstasjoner
2 politistasjoner
7 redningsstasjoner
Info
Flere kjøretøy i brann i tunnel Tunnel 5000 8 brannstasjoner
4 redningsstasjoner
Info
Brann på gatekjøkken Gatekjøkken 1850 6 brannstasjoner
Info
Industribrann 5300 6 brannstasjoner
2 redningsstasjoner
Info
Ukjent kjemikalielekkasje 4300 11 brannstasjoner
2 politistasjoner
Info
Brann på soverom 1200 3 brannstasjoner
1 redningsstasjon
Info
Hotellbrann (liten) Hotell 3000 4 brannstasjoner
4 redningsstasjoner
Info
Hotellbrann (middels) Hotell 5000 6 brannstasjoner
8 redningsstasjoner
Info
Ødelagt trafikklys Lyskryss 250 1 politistasjon
Info
Hotellbrann (stor) Hotell 8000 10 brannstasjoner
3 politistasjoner
10 redningsstasjoner
Info
Hotellbrann (enorm) Hotell 12000 20 brannstasjoner
6 politistasjoner
15 redningsstasjoner
Info
Allergisk reaksjon 1 redningsstasjon
Info
Uvedkommende på togbanespor Togstasjon (regional) 900 7 politistasjoner
Info
Uvedkommende på togbanespor Togstasjon (regional og langdistanse) 900 7 politistasjoner
Info
Person påkjørt av tog Togstasjon (regional) 3000 8 brannstasjoner
2 politistasjoner
1 redningsstasjon
Info
Person påkjørt av tog Togstasjon (regional og langdistanse) 3000 8 brannstasjoner
2 politistasjoner
1 redningsstasjon
Info
Bilbrann i tunnel Tunnel 1500 6 brannstasjoner
2 redningsstasjoner
Info
Ransakelsesordre 1000 8 politistasjoner
Info
Brann i kraftverk Kraftverk 14500 15 brannstasjoner
2 politistasjoner
8 redningsstasjoner
Info
Massepanikk på diskotek Nattklubb 3500 9 politistasjoner
10 redningsstasjoner
Info
Brann i kontorbygg Kontorbygning 7000 15 brannstasjoner
3 politistasjoner
2 redningsstasjoner
Info
Brann på gjenvinningsanlegg Gjenvinningssenter 10000 15 brannstasjoner
2 politistasjoner
1 redningsstasjon
Info
Uhell med syre 1 redningsstasjon
Info
Liten brann på fabrikk Fabrikk 2000 8 brannstasjoner
2 redningsstasjoner
Info
Stor brann i fabrikk Fabrikk 9000 15 brannstasjoner
2 politistasjoner
6 redningsstasjoner
Info
Smuglingsforsøk Cargohavn 800 7 politistasjoner
Info
Smuglingsforsøk Cruisehavn 800 7 politistasjoner
Info
Smuglingsforsøk Godsstasjon 800 7 politistasjoner
Info
Bil under vann Innsjø 1400 4 brannstasjoner
2 politistasjoner
1 redningsstasjon
2 Vannredning
Info
Lastebil under vann Innsjø 2000 5 brannstasjoner
3 politistasjoner
1 redningsstasjon
3 Vannredning
Info
Buss under vann Innsjø 3000 5 brannstasjoner
3 politistasjoner
10 redningsstasjoner
3 Vannredning
Info
Dykkerulykke Innsjø 1000 1 redningsstasjon
1 Vannredning
Info
Savnet person ved vann Innsjø 3000 4 brannstasjoner
4 politistasjoner
1 redningsstasjon
2 Vannredning
1 politihelikopter-stasjon
Info
Person i vann Innsjø 1000 1 Vannredning
Info
Person i vann Innsjø 1200 1 redningsstasjon
1 Vannredning
Info
Brann i kum 210 6 brannstasjoner
Info
Person fastklemt under tre 1000 6 brannstasjoner
5 redningsstasjoner
Info
Konsert Stadion 7000 3 brannstasjoner
5 politistasjoner
1 redningsstasjon
Info
Brann i museum Museum 7500 13 brannstasjoner
2 politistasjoner
Info
Uhell med motorsag 400 1 redningsstasjon
Info
Brann i godsvogn Godsstasjon 1500 6 brannstasjoner
Info
Trafikkuhell uten personskade 1200 1 brannstasjon
2 politistasjoner
Info
Lastebilvelt 3500 6 brannstasjoner
3 politistasjoner
Info
Bil i grøften 1200 1 brannstasjon
2 politistasjoner
Info
Trafikkstopp (Ingen forsikring) 700 1 politistasjon
Info
Trafikkstopp (Vinglete kjøring) 700 1 politistasjon
Info
Trafikkstopp (Ikke EU godkjent) 700 1 politistasjon
Info
Trafikkstopp (Uaktsom kjøring) 700 1 politistasjon
Info
Promillekontroll 1000 1 politistasjon
Info
Laserkontroll 2000 2 politistasjoner
Info
Brann i snekkerverksted Snekkerverksted 4200 13 brannstasjoner
2 politistasjoner
2 redningsstasjoner
Info