Hjemme invasjon

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 5500
Nødvendige politistasjoner 5
Krever demonstrasjonspoliti 1
Nødvendig tilgjengelig personell
6x Demostasjons
Oppdragstype Politioppdrag
Opprørspolitioppdrag (Spesialisering)
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige politibiler 6
Nødvendige hundepatruljer 1
Nødvendige kjøretøy fra demonstrasjonspolitiet 1
Påkrevd demonstrasjonskommandobil 1
Annen informasjon Verdi
Nødvendig personell 12x Demostasjons
Maks antall pågripelser 5
Tilbake