Store oversvømmelser på grunn av flom

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 3500
Nødvendige brannstasjoner 9
Nødvendige ambulansestasjoner 3
Behov for vannredningsbygning 1
Nødvendig vannskadeforlengelse 1
Oppdragstype Vannskader og flomoppdrag
Vannredningsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 6
Nødvendige Innsatsledere fra brann 2
Nødvendige tungredningsbiler 1
Behov for lett redningsbåt 2
Nøvendig vannskadehenger 1
Min. Pumpekapasitet 1000
Annen informasjon Verdi
Vann å pumpe 100000
Maks pasienter 6
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 40
Sykehusavdeling Generell medisin
Oppfølgingsoppdrag Restverdiredning etter store flom
Tilbake