Brennende sportshall

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 2000
Nødvendige brannstasjoner 9
Nødvendige ambulansestasjoner 2
Sted Skole
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige brannbiler 5
Nødvendige Innsatsledere fra brann 1
Nødvendig høyderedskap 1
Beskrivelse Verdi
Maks pasienter 4
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 50
Tilbake