Brennende sportshall

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 2000
Nødvendige brannstasjoner 9
Nødvendige ambulansestasjoner 2
Interessepunkt

Skole

Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 2500
Nødvendige brannbiler 5
Nødvendige Innsatsledere fra brann 1
Nødvendig stigebil 1
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 4
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 50
Tilbake