Krasj med lettfly

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 4000
Nødvendige brannstasjoner 13
Nødvendige ambulansestasjoner 2
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjemiske og industrielle brannoppdrag (Spesialisering)
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 2000
Behov for skum 500
Nødvendige brannbiler 4
Nødvendige Innsatsledere fra brann 1
Nødvendige tungredningsbiler 1
Nødvendige tankbiler 1
Nødvendige CBRNe enheter 1
Sannsynlighet for at CBRNe enhet er nødvendig 50
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 4
Sykehusavdeling Traume
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 60
Oppdragsvariasjoner Krasj med lettfly
Tilbake