Nødlanding (småfly)

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 2000
Interessepunkt

Liten flyplass (flystripe)
Stor flyplass (flystripe)

Nødvendige brannstasjoner 6
Nødvendige ambulansestasjoner 8
Nødvendige politistasjoner 6
Nødvendige flyplassutvidelser 1
Oppdragstype Flyplassoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 2
Nødvendige tungredningsbiler 2
Nødvendig fremskuttenhet 1
Nødvendige flyplassbrannbiler 1
Nødvendige politibiler 4
Annen informasjon Verdi
Tillat flyplassbrannbiler i stedet for brannbiler Ja
Tillat RIV i stedet for brannbiler Ja
Maks pasienter 10
Minste antall pasienter 1
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 80
Sannsynlighet for at helikopter er nødvendig 10
Tilbake