Industribrann

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 4800
Nødvendige brannstasjoner 6
Nødvendige ambulansestasjoner 2
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige brannbiler 6
Nødvendig høyderedskap 1
Nødvendige Innsatsledere fra brann 2
Nødvendige CBRNe enheter 1
Beskrivelse Verdi
Maks pasienter 4
Sykehusavdeling Generell kirurgi
Tilbake