Skade på Eiendom

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 750
Nødvendige politistasjoner 2
Oppdragstype Politioppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige politibiler 1
Annen informasjon Verdi
Tilbake