Dyr Fanget I Elv

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 1200
Nødvendige brannstasjoner 2
Interessepunkt

Elv

Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 1
Annen informasjon Verdi
Tungredningsbil kan erstatte Brannbil Ja
Oppdragsvariasjoner Dyr Fanget I Elv Dyr Fanget I Elv Dyr Fanget I Elv
Tilbake