Alvorlig ulykke med buss

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 2000
Nødvendige brannstasjoner 5
Nødvendige ambulansestasjoner 8
Nødvendige politistasjoner 2
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige brannbiler 4
Nødvendige Innsatsledere fra brann 1
Nødvendig høyderedskap 1
Nødvendige redningsbiler 2
Nødvendige politibiler 2
Beskrivelse Verdi
Maks pasienter 12
Sykehusavdeling Generell kirurgi
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 80
Tilbake