Bålbrann

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 1310
Nødvendige brannstasjoner 6
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige innsatsledere fra brann 1
Nødvendig høyderedskap 1
Nødvendige brannbiler 1
Beskrivelse Verdi
Tilbake