Ukjent kjemikalielekkasje

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 4300
Nødvendige brannstasjoner 11
Nødvendige politistasjoner 2
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 4
Nødvendige tungredningsbiler 2
Nødvendige Innsatsledere fra brann 2
Nødvendige politibiler 3
Nødvendige CBRNe enheter 1
Annen informasjon Verdi
Tilbake