Oversvømmelse i kjeller

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 3200
Nødvendige brannstasjoner 4
Nødvendige Brann Støtte utivdelser 1
Nødvendig vannskadeforlengelse 1
Oppdragstype Vannskader og flomoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 1
Nødvendige tungredningsbiler 1
Nødvendige Tilhengerpumper 2
Min. Pumpekapasitet 5000
Annen informasjon Verdi
Oppfølgingsoppdrag Restverdiredning etter små flom
Vann å pumpe 40000
Tilbake