Silobrann

Belønning og forutsetninger Verdi
Nødvendige brannstasjoner 8
Gjennomsnittlig kreditt 3000
Interessepunkt

Silo

Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjemiske og industrielle brannoppdrag (Spesialisering)
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 3500
Behov for skum 1000
Nødvendige brannbiler 8
Nødvendig stigebil 1
Nødvendige tungredningsbiler 1
Nødvendige Innsatsledere fra brann 2
Annen informasjon Verdi
Oppdragsvariasjoner Silobrann
Tilbake