Silobrann

Beskrivelse Verdi
Nødvendige brannstasjoner 8
Gjennomsnittlig kreditt 3000
Sted Silo
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige brannbiler 8
Nødvendig høyderedskap 1
Nødvendige redningsbiler 1
Nødvendige innsatsledere fra brann 2
Beskrivelse Verdi
Tilbake