Personskade på høyspentmast

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 650
Nødvendige ambulansestasjoner 1
Nødvendige brannstasjoner 4
Generert av Ambulansestasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige brannbiler 1
Nødvendig høyderedskap 1
Nødvendige redningsbiler 1
Beskrivelse Verdi
Maks pasienter 1
Minste antall pasienter 1
Sykehusavdeling Generell kirurgi
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 60
Tilbake