Brann i Hytte

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 3000
Nødvendige brannstasjoner 9
Nødvendige ambulansestasjoner 4
Interessepunkt

Hytte

Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 15000
Nødvendige brannbiler 4
Nødvendige Innsatsledere fra brann 1
Nødvendige tankbiler 1
Behøver Skogbrann kjøretøy 1
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 6
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 30
Sykehusavdeling Generell medisin
Oppfølgingsoppdrag Liten Lyngbrann Liten skogbrann
Tilbake