Bil i grøften

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 1200
Nødvendige politistasjoner 2
Nødvendige brannstasjoner 1
Oppdragstype Politioppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 1
Nødvendige politibiler 1
Behov for Utrykningspolitibil 1
Utrykningspolitibil bare nødvendig når den er tilgjengelig Ja
Annen informasjon Verdi
Utvidbare oppdrag Alvorlig ulykke med buss Ulykke med buss
Tilbake