Gressbrann

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 200
Nødvendige brannstasjoner 1
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige brannbiler 1
Beskrivelse Verdi
Utvidbare oppdrag Liten åkerbrann
Tilbake