Liten buskbrann

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 1010
Nødvendige brannstasjoner 1
Sted Skog
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige brannbiler 1
Beskrivelse Verdi
Tilbake