Brann på sykehus

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 6000
Nødvendige brannstasjoner 10
Nødvendige ambulansestasjoner 6
Interessepunkt

Sykehus

Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjemiske og industrielle brannoppdrag (Spesialisering)
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 12000
Nødvendige brannbiler 10
Nødvendige Innsatsledere fra brann 2
Nødvendige tungredningsbiler 2
Nødvendige tankbiler 1
Nødvendig stigebil 3
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 25
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 50
Oppdragsvariasjoner Brann på sykehus
Tilbake