Brann på sykehus

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 6000
Nødvendige brannstasjoner 10
Nødvendige ambulansestasjoner 6
Sted Sykehus
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige brannbiler 10
Nødvendige innsatsledere fra brann 2
Nødvendige redningsbiler 2
Nødvendige tankbiler 1
Nødvendig høyderedskap 3
Beskrivelse Verdi
Maks pasienter 25
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 50
Tilbake