Kjedekollisjon

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 7000
Nødvendige brannstasjoner 14
Nødvendige ambulansestasjoner 4
Nødvendige politistasjoner 2
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 7
Nødvendige Innsatsledere fra brann 1
Nødvendige tungredningsbiler 4
Nødvendige politibiler 4
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 15
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 50
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at intensivbehandling trengs 10
Tilbake