Brann på stadion (Liten)

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 4000
Interessepunkt

Stadion

Nødvendige brannstasjoner 5
Nødvendige ambulansestasjoner 2
Nødvendige politistasjoner 3
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 5
Nødvendige Innsatsledere fra brann 1
Nødvendige tankbiler 2
Nødvendige politibiler 3
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 6
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 10
Sannsynlighet for at intensivbehandling trengs 10
Utvidbare oppdrag Brann på stadion (Medium)
Tilbake