Brann på stadion (Medium)

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 7500
Interessepunkt

Stadion

Nødvendige brannstasjoner 7
Nødvendige ambulansestasjoner 3
Nødvendige politistasjoner 4
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 8
Nødvendige Innsatsledere fra brann 2
Nødvendige tankbiler 3
Nødvendige politibiler 3
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 10
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 10
Sannsynlighet for at intensivbehandling trengs 10
Utvidbare oppdrag Brann på stadion (Stor)
Tilbake