Brann på skole (liten)

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 3000
Nødvendige brannstasjoner 4
Nødvendige ambulansestasjoner 4
Interessepunkt

Skole

Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 2000
Nødvendige brannbiler 4
Behov for Innsatslederbil helse 1
Sannsynlighet for at innsatslederbil helseer nødvendig 25
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 6
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 40
Sannsynlighet for at intensivbehandling trengs 50
Utvidbare oppdrag Brann på skole (stor)
Tilbake