Nedfall fra tunneltak

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 2800
Nødvendige politistasjoner 3
Nødvendige brannstasjoner 4
Interessepunkt

Tunnel

Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige politibiler 3
Nødvendige tungredningsbiler 1
Nødvendige brannbiler 1
Annen informasjon Verdi
Tilbake