Brann i lagerbygning for fastgjødsel

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 27500
Nødvendige brannstasjoner 22
Nødvendige ambulansestasjoner 13
Nødvendige politistasjoner 8
Nødvendige Brann Støtte utivdelser 2
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjemiske og industrielle brannoppdrag (Spesialisering)
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 8
Nødvendig stigebil 3
Nødvendige Innsatsledere fra brann 6
Nødvendige tankbiler 1
Behøver Skogbrann kjøretøy 1
Nødvendige tungredningsbiler 1
Nødvendige politibiler 6
Nødvendige CBRNe enheter 4
Innsatsstøttebil nødvendig 1
Nødvendige røykdykkere 1
Behov for Innsatslederbil helse 1
Nødvendige Skum Tankbiler 2
Nødvendige Tilhengerpumper 3
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 7
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 40
Minste antall pasienter 3
Sannsynlighet for at intensivbehandling trengs 20
Sannsynlighet for at helikopter er nødvendig 10
Tilbake