Motorsyklist kjørte på fotgjenger

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 2000
Nødvendige brannstasjoner 6
Nødvendige ambulansestasjoner 5
Nødvendige politistasjoner 1
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige Innsatsledere fra brann 1
Nødvendige tungredningsbiler 1
Nødvendige ambulanser 1
Nødvendige politibiler 1
Annen informasjon Verdi
Sykehusavdeling Traume
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 85
Maks pasienter 1
Minste antall pasienter 1
Sannsynlighet for at intensivbehandling trengs 40
Sannsynlighet for at helikopter er nødvendig 10
Tilbake