Transitorisk iskemisk anfall (drypp)

Beskrivelse Verdi
Nødvendige ambulansestasjoner 1
Generert av Ambulansestasjon
Beskrivelse Verdi
Beskrivelse Verdi
Maks pasienter 1
Minste antall pasienter 1
Sykehusavdeling Nevrokirurgi
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 70
Tilbake