Ulovlig innvandring via vann

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 1500
Nødvendige politistasjoner 3
Nødvendige ambulansestasjoner 3
Nødvendige poitibåthavner 2
Nødvendige redningsbåthavner 1
Oppdragstype Vannredningsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendig politibåt 2
Nødvendig politi RHIB 1
Annen informasjon Verdi
Maks antall pågripelser 5
Maks pasienter 6
Minste antall pasienter 3
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 100
Pasient- og fange-overlevering etter oppdraget er mulig til Kystredningstasjon
Tilrettelagt oppdragsområde Ja
Begrensede kjøretøystyper Sjø
Tilbake