Anfall

Beskrivelse Verdi
Nødvendige ambulansestasjoner 3
Generert av Ambulansestasjon
Beskrivelse Verdi
Beskrivelse Verdi
Maks pasienter 1
Sykehusavdeling Nevrologi
Minste antall pasienter 1
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 50
Tilbake