Gårdsbrann (stor)

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 9000
Nødvendige brannstasjoner 13
Sted Gård
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige brannbiler 9
Nødvendige innsatsledere fra brann 2
Nødvendig høyderedskap 3
Nødvendige tankbiler 3
Beskrivelse Verdi
Tilbake