Væpnet ran

Beskrivelse Verdi
Sted Matvarebutikk (liten)
Nødvendige politistasjoner 7
Gjennomsnittlig kreditt 1300
Generert av Politistasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige politibiler 5
Beskrivelse Verdi
Maks pasienter 1
Sykehusavdeling Generell medisin
Maks antall pågripelser 2
Tilbake