Funn av eksplosive innretninger i et kjøretøy

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 4500
Nødvendige brannstasjoner 6
Nødvendige ambulansestasjoner 1
Nødvendige politistasjoner 8
Oppdragstype Politioppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 1
Nødvendige Innsatsledere fra brann 1
Nødvendige politibiler 8
Annen informasjon Verdi
Tilbake