Kjellerbrann

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 2500
Nødvendige brannstasjoner 3
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige Innsatsledere fra brann 1
Sannsynlighet for at Innsatsledere brann er nødvendig 90
Nødvendige brannbiler 3
Beskrivelse Verdi
Maks pasienter 2
Sykehusavdeling Generell medisin
Tilbake