Flere kjøretøy i brann i tunnel

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 6000
Nødvendige brannstasjoner 8
Nødvendige ambulansestasjoner 4
Interessepunkt

Tunnel

Nødvendige Brann Støtte utivdelser 1
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjemiske og industrielle brannoppdrag (Spesialisering)
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 10000
Nødvendige brannbiler 6
Nødvendige Innsatsledere fra brann 1
Nødvendige tungredningsbiler 1
Nødvendige tankbiler 1
Sannsynlighet for at tankbiler er nødvendig 40
Nødvendige røykdykkere 1
Sannsynlighet for at røykdykkerbil er nødvendig 50
Nødvendige Tilhengerpumper 1
Nødvendige Slangebiler 1
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 8
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 60
Sykehusavdeling Generell medisin
Oppdragsvariasjoner Flere kjøretøy i brann i tunnel
Tilbake