Hotellbrann (middels)

Belønning og forutsetninger Verdi
Interessepunkt

Hotell

Gjennomsnittlig kreditt 5000
Nødvendige brannstasjoner 6
Nødvendige ambulansestasjoner 8
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 2500
Nødvendige brannbiler 6
Nødvendige Innsatsledere fra brann 1
Nødvendig stigebil 1
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 10
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 40
Utvidbare oppdrag Hotellbrann (stor)
Tilbake