Liten brann i matvarebutikk

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 1500
Nødvendige brannstasjoner 5
Nødvendige ambulansestasjoner 1
Interessepunkt

Matvarebutikk (liten)

Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 3000
Nødvendige brannbiler 4
Nødvendige Innsatsledere fra brann 1
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 2
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 30
Tilbake