Eksplosjon på propanlager

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 8000
Interessepunkt

Propan lager

Nødvendige ambulansestasjoner 2
Nødvendige politistasjoner 2
Nødvendige brannstasjoner 15
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjemiske og industrielle brannoppdrag (Spesialisering)
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 15000
Behov for skum 5000
Nødvendige brannbiler 8
Nødvendige Innsatsledere fra brann 2
Nødvendig stigebil 1
Nødvendige tungredningsbiler 1
Nødvendige tankbiler 1
Nødvendige røykdykkere 1
Nødvendige CBRNe enheter 2
Innsatsstøttebil nødvendig 1
Nødvendige politibiler 3
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 4
Minste antall pasienter 1
Sykehusavdeling Traume
First responders kan behandle pasienten ferdig. 25
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 50
Oppdragsvariasjoner Eksplosjon på propanlager
Tilbake