Fettbrann

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 1200
Nødvendige brannstasjoner 3
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 1
Annen informasjon Verdi
Tilbake