Fettbrann

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 1200
Nødvendige brannstasjoner 3
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige brannbiler 1
Beskrivelse Verdi
Tilbake