Brann i verksted

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 6000
Nødvendige brannstasjoner 14
Nødvendige politistasjoner 2
Nødvendige ambulansestasjoner 2
Sted Bilverksted
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige brannbiler 8
Nødvendige Innsatsledere fra brann 2
Nødvendig høyderedskap 2
Nødvendige redningsbiler 1
Nødvendige tankbiler 1
Sannsynlighet for at tankbiler er nødvendig 40
Nødvendige CBRNe enheter 1
Nødvendige politibiler 2
Beskrivelse Verdi
Maks pasienter 4
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 50
Tilbake