Brann i rom

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 1400
Nødvendige brannstasjoner 2
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige brannbiler 2
Nødvendig høyderedskap 1
Sannsynlighet for at høyderedskap er nødvendig 30
Beskrivelse Verdi
Maks pasienter 1
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 50
Tilbake