Brann i dekklager

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 8500
Nødvendige brannstasjoner 13
Nødvendige politistasjoner 3
Nødvendige ambulansestasjoner 5
Interessepunkt

Lagerbygning

Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 8
Nødvendig stigebil 2
Nødvendige Innsatsledere fra brann 2
Innsatsstøttebil nødvendig 1
Nødvendige CBRNe enheter 1
Nødvendige tungredningsbiler 1
Nødvendige tankbiler 2
Nødvendige politibiler 3
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 5
Sannsynlighet for at intensivbehandling trengs 10
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 50
Sykehusavdeling Generell medisin
Oppfølgingsoppdrag Røyk- og sotskader Varmeskade Vannskader på grunn av overflødig slokkevann
Tilbake