Containerskip brann

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 10000
Nødvendige brannstasjoner 13
Nødvendige ambulansestasjoner 3
Brannbåt havn er nødvendig 2
Nødvendige redningsbåthavner 2
Interessepunkt

Cargohavn

Oppdragstype Vannredningsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Behov for skum 200
Nødvendig redningsbåt 2
Nødvendig brannbåt 4
Nødvendige brannbiler 1
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 6
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 100
Sykehusavdeling Generell medisin
Pasient- og fange-overlevering etter oppdraget er mulig til Redningsbåthavn, Brannstasjon
Tilrettelagt oppdragsområde Ja
Begrensede kjøretøystyper Regular, Sjø
Tilbake