Møbler i brann

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 1200
Nødvendige brannstasjoner 1
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 1
Vann påkrevd 500
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 1
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 66
Tilbake