Eksplosjon av en silo

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 20000
Interessepunkt

Silo

Nødvendige brannstasjoner 26
Nødvendige ambulansestasjoner 12
Nødvendige politistasjoner 9
Minimum politihelikopter stasjoner 1
Nødvendige Brann Støtte utivdelser 2
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjemiske og industrielle brannoppdrag (Spesialisering)
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 90000
Nødvendige brannbiler 9
Nødvendig stigebil 2
Nødvendige Innsatsledere fra brann 5
Nødvendige tankbiler 1
Nødvendige tungredningsbiler 3
Nødvendige politibiler 7
Nødvendige CBRNe enheter 1
Innsatsstøttebil nødvendig 1
Nødvendige hundepatruljer 2
Nødvendig politihelikoptere 1
Behov for Innsatslederbil helse 1
Nødvendige Skum Tankbiler 1
Nødvendige Slangebiler 2
Nødvendige Tilhengerpumper 2
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 15
Sykehusavdeling Traume
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 70
Minste antall pasienter 8
Sannsynlighet for at intensivbehandling trengs 20
Sannsynlighet for at helikopter er nødvendig 20
Tilbake