Skorsteinsbrann

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 2400
Nødvendige brannstasjoner 3
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendig høyderedskap 1
Sannsynlighet for at høyderedskap er nødvendig 100
Nødvendige innsatsledere fra brann 1
Nødvendige brannbiler 1
Beskrivelse Verdi
Utvidbare oppdrag Takbrann
Tilbake