Takbrann

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 2700
Nødvendige brannstasjoner 3
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendig høyderedskap 1
Sannsynlighet for at høyderedskap er nødvendig 100
Nødvendige brannbiler 3
Nødvendige innsatsledere fra brann 1
Sannsynlighet for at innsatsleder brann er nødvendig 50
Beskrivelse Verdi
Tilbake