Gruvekollaps

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 9000
Nødvendige brannstasjoner 10
Nødvendige politistasjoner 5
Nødvendige ambulansestasjoner 7
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 10
Nødvendige tungredningsbiler 4
Nødvendige Innsatsledere fra brann 4
Nødvendige politibiler 3
Nødvendige CBRNe enheter 2
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 25
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 50
Sannsynlighet for at intensivbehandling trengs 10
Tilbake