Fengselsopprør (Liten)

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 4500
Interessepunkt

Fengsel

Nødvendige politistasjoner 8
Krever demonstrasjonspoliti 1
Nødvendig tilgjengelig personell
6x Demostasjons
Oppdragstype Politioppdrag
Opprørspolitioppdrag (Spesialisering)
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige politibiler 6
Nødvendige hundepatruljer 2
Nødvendige kjøretøy fra demonstrasjonspolitiet 1
Påkrevd demonstrasjonskommandobil 1
Annen informasjon Verdi
Nødvendig personell 12x Demostasjons
Maks antall pågripelser 6
Utvidbare oppdrag Fengselsopprør (Middels)
Tilbake